Elamantapaliitto.fi ei ole enää saatavilla täällä. Testaa ehyt.fi sijaan.

Riippuvuusongelmien ennaltaehkäisytyö

Riippuvuusongelmat aiheuttavat ongelmia sekä yksilötasolla että yhteiskuntatasolla. Siksi riippuvuuksia ja muita omaa itseään vahingoittavia tapoja pyritään ennaltaehkäisemään monien eri viranomaisten toimesta sekä päihdepolitiikan avulla. Yksinkertaisimmillaan ennaltaehkäisy on riippuvuutta aiheuttavien aineiden ja toimintojen saatavuuden rajoittamista. Rajoittaminen voi olla lainsäädäntöä, kuten ikärajojen asettamista. Suomessa ja monissa muissa maissa rajoitetaan alkoholinmyyntiä esimerkiksi myyntiaikoihin ja -paikkoihin liittyvin määräyksin. Tupakanmyyntiin tulee jatkuvasti uusia säätöjä, kuten tuotteiden piilottaminen näkyviltä kaupoissa ja tupakka-askeihin laitettavat varoitukset.

Viranomaisten tekemä ennaltaehkäisytyö

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluu suunnittelu, ohjaus ja lainsäädäntö liittyen joidenkin riippuvuuksien ennaltaehkäisyyn. Näitä sosiaali- ja terveysministeriön tehtäviin kuuluvia riippuvuuksia ovat päihdeongelmat liittyen alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin. Lisäksi ministeriö työskentelee rahapeleihin liittyvien ongelmien ja niiden ehkäisyn parissa.


Suomessa on laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, joka velvoittaa kuntia huolehtimaan näiden edellä mainittujen riippuvuuksien aiheuttamien haittojen ehkäisystä. Kunnat tekevät tätä työtä yhteistyössä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Alkoholiriippuvuuksien ehkäisemiseksi sosiaali- ja terveysministeriö keskittyy alkoholin käytön haittojen ehkäisyyn ja sen kulutuksen hillitsemiseen. Huumeiden kohdalla politiikka tähtää huumausaineiden leviämisen ja käytön ehkäisemiseen. Suomessa koordinoidaan sitä, että eri hallintoaloilla olisi yhtenäinen huumausainepolitiikka. Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on pyrkiä pitämään paitsi huumausaineista johtuvat haitat vähäisinä, kuin myös niiden kontrolloimiseen ja käytön ehkäisyyn liittyvien toimien pitäminen mahdollisimman vähäisinä. Siten myös huumausaineiden kontrollitoimien mahdolliset haitat tiedostetaan Suomen virallisessa huumausainepolitiikassa.

Tupakan suhteen tavoite on saada tupakointi loppumaan Suomessa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö pyrkii toimiin, jotka suojaisivat ihmisiä tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta.

Rahapelaamiseen liittyviä haittoja ehkäistään vähentämällä peliriippuvuutta eri toimin. Erityisesti lasten ja nuorten pelaamismahdollisuuksia pyritään rajoittamaan.

Muut riippuvuudet ja niiden ehkäisy

Alkoholi, tupakka, huumausaineet ja rahapelit ovat sellaisia riippuvuutta aiheuttavia asioita, joiden ennaltaehkäisyyn viranomaiset voivat vaikuttaa rajoituksin. Lisäksi on sellaisia riippuvuuksia, joihin on melko mahdotonta vaikuttaa rajoituksin. Näitä riippuvuudet voivat liittyä ruokaan tai esimerkiksi seksiin.

Torju alkoholiriippuvuutta ja närästystä ja aloita uusi elämä!

Alkoholi voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia - kuten närästystä ja suoranaista riippuvuutta. Vakava riippuvuus voi puolestaan aiheuttaa elämänhallintaongelmia, kuten ongelmia parisuhteessa tai työssä. Tästä syystä alkoholin aiheuttamien ongelmien torjuminen onkin oivallinen tapa aloittaa ihan uusi elämä ja monet päättävätkin laittaa korkin kokonaan kiinni! Usein happamat juomat, kuten happamat alkoholipitoiset juomat, voivat aiheuttaa ja pahentaa närästystä, joten myös närästyksen hoidossa ja ehkäisyssä on usein parasta jättää tällaiset juomat kokonaan väliin. Jos juoman väliin jättäminen on kuitenkin jo myöhäistä, kannattaa apuun ottaa Gavisconin kaltaiset tuotteet!

Aiheuttiko alkoholi ripulin? Nappaa hyvät vinkit sen selättämiseen!

Sen lisäksi että alkoholi voi aiheuttaa vakavaa riippuvuutta ja elämänhallintaan liittyviä ongelmia, voi se aiheuttaa myös ikäviä fyysisiä oireita, kuten närästystä, vatsakipua tai ripulia. Liiallisesti nautittuna se voi aiheuttaa myös ikävää krapulaa, jonka parantelussa voi mennä päivä jos toinenkin. Muistathan kuitenkin, ettei lääkkeitä tule nauttia yhtaikaa alkoholin kanssa! Jos alkoholi aiheuttaa sinulle muitakin vakavia ongelmia ripulin lisäksi, kannattaa harkita vakavasti korkin kiinni laittoa. Apua riippuvuuden hoitoon saa esimerkiksi paikallisesta AA-kerhosta, jossa anonyymit alkoholistit tukevat toinen toisiaan korkin kiinni laittamisessa ja päihteettömän elämän ylläpitämisessä.

Monivitamiinista elinvoimaa

Elämänmuutoksen, kuten alkoholista irrottautumisen, läpikäyminen on monin tavoin rankkaa - niin henkisesti kuin fyysisestikin. Vaikka tavoitteena onkin parantaa omaa elämänlaatua, ei tavoitteen saavuttaminen tapahdu sormia napauttamalla, vaan vaatii runsaasti aktiivista työskentelyä oman mielen ja omien käyttäytymistapojen parissa. Terveelliset elämäntavat ja monipuolinen ruokavalio ovat tärkeitä tukipilareita ponnisteltaessa kohti entistä terveellisimpiä elintapoja ja myös erilaisia monivitamiineja kannattaa harkita tukemaan omaa ruokavaliota. Laadukas monivitamiini  tukee terveellisen ruokavalion tavoittelua ja voi tuoda elämään aivan uudenlaista elinvoimaa. Tässäkin tapauksessa kannattaa kuitenkin panostaa laatuun ja varmistaa, että kyseinen monivitamiini sopii varmasti omalle terveydelle. Alkuun pääseminen voikin vaatia pientä vertailua ja keskustelua esimerkiksi oman lääkärin tai ravitsemusterapeutin kanssa.