Elamantapaliitto.fi ei ole enää saatavilla täällä. Testaa ehyt.fi sijaan.

Riippuvuusongelmien ennaltaehkäisytyö

Riippuvuusongelmat aiheuttavat ongelmia sekä yksilötasolla että yhteiskuntatasolla. Siksi riippuvuuksia ja muita omaa itseään vahingoittavia tapoja pyritään ennaltaehkäisemään monien eri viranomaisten toimesta sekä päihdepolitiikan avulla. Yksinkertaisimmillaan ennaltaehkäisy on riippuvuutta aiheuttavien aineiden ja toimintojen saatavuuden rajoittamista. Rajoittaminen voi olla lainsäädäntöä, kuten ikärajojen asettamista. Suomessa ja monissa muissa maissa rajoitetaan alkoholinmyyntiä esimerkiksi myyntiaikoihin ja -paikkoihin liittyvin määräyksin. Tupakanmyyntiin tulee jatkuvasti uusia säätöjä, kuten tuotteiden piilottaminen näkyviltä kaupoissa ja tupakka-askeihin laitettavat varoitukset.

Viranomaisten tekemä ennaltaehkäisytyö

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluu suunnittelu, ohjaus ja lainsäädäntö liittyen joidenkin riippuvuuksien ennaltaehkäisyyn. Näitä sosiaali- ja terveysministeriön tehtäviin kuuluvia riippuvuuksia ovat päihdeongelmat liittyen alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin. Lisäksi ministeriö työskentelee rahapeleihin liittyvien ongelmien ja niiden ehkäisyn parissa.


Suomessa on laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, joka velvoittaa kuntia huolehtimaan näiden edellä mainittujen riippuvuuksien aiheuttamien haittojen ehkäisystä. Kunnat tekevät tätä työtä yhteistyössä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Alkoholiriippuvuuksien ehkäisemiseksi sosiaali- ja terveysministeriö keskittyy alkoholin käytön haittojen ehkäisyyn ja sen kulutuksen hillitsemiseen. Huumeiden kohdalla politiikka tähtää huumausaineiden leviämisen ja käytön ehkäisemiseen. Suomessa koordinoidaan sitä, että eri hallintoaloilla olisi yhtenäinen huumausainepolitiikka. Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on pyrkiä pitämään paitsi huumausaineista johtuvat haitat vähäisinä, kuin myös niiden kontrolloimiseen ja käytön ehkäisyyn liittyvien toimien pitäminen mahdollisimman vähäisinä. Siten myös huumausaineiden kontrollitoimien mahdolliset haitat tiedostetaan Suomen virallisessa huumausainepolitiikassa.

Tupakan suhteen tavoite on saada tupakointi loppumaan Suomessa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö pyrkii toimiin, jotka suojaisivat ihmisiä tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta.

Rahapelaamiseen liittyviä haittoja ehkäistään vähentämällä peliriippuvuutta eri toimin. Erityisesti lasten ja nuorten pelaamismahdollisuuksia pyritään rajoittamaan.

Muut riippuvuudet ja niiden ehkäisy

Alkoholi, tupakka, huumausaineet ja rahapelit ovat sellaisia riippuvuutta aiheuttavia asioita, joiden ennaltaehkäisyyn viranomaiset voivat vaikuttaa rajoituksin. Lisäksi on sellaisia riippuvuuksia, joihin on melko mahdotonta vaikuttaa rajoituksin. Näitä riippuvuudet voivat liittyä ruokaan tai esimerkiksi seksiin.


Gaviscon | Hidrasec